Propozycja jest skierowana na ludzi, które jednoczą swoją przyszłość z pobytem i pracą na terytorium Unii Europejskiej, albo chcą zdobyć europejskie wykształcenie. Warunkiem, za którym można wstępować do policealnej szkoły w Polsce jest zakończenie szkoły - minimum 9 klasów.

 

Wiek kandydata - od 18 do 60 lat. Kwalifikacyjny egzamin kończy się otrzymaniem fachowego tytułu "Technika" albo odpowiedniego tytułu na poziomie ISCED 4c (International Standard Classification of Education 4c).

 

Nauczanie w szkole jest bezpłatne

 

Szwajcarskie Centrum Edukacji zaprasza do nauki w bezpłatnych szkołach policealnych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

 

Nasze szkoły zapraszają we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku!

Bezpłatny interaktywny kurs studiowania języka polskiego!

 

- kurs trwa 4 miesiące

- zajęcia odbywają się 2-3 razy na tydzień, elastyczny grafik, dostosowany do słuchaczy

- poziomy grup od A1 do B2

- unikalny program nauczania, opracowany specjalnie dla rosyjskojęzycznych słuchaczy

- grupy po 14-18 jaźni po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje certyfikat 

 

Główne zadanie kursu - integracja i doskonałe posiadanie językiem polskim, możliwość lepszego zatrudnienia, jakościowe przygotowanie do państwowego kwalifikacyjnego egzaminu. 

Policealna szkoła – rodzaj szkoły w polskim systemie edukacyjnym, który ma na celu absolwentów szkól średnich. Aby zapisać się do policealnej szkoły, koniecznie trzeba mieć wykształcenie średnie, ale matura nie jest wymagana. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole, która ma uprawnienia publicznej określa program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W publicznych szkołach lub w szkołach, które posiadają uprawnienia do publicznej szkoły absolwenci otrzymują zaliczeniowe książki, legitymacji szkolne, które uprawniają do zniżek, a na koniec procesu edukacyjnego mogą wynosić zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny. Udane zestawienie go kończy się nadaniem tytułu zawodowego "Technika" (w tym zawodzie) lub podobnego tytułu na poziomie ISCED 4C (International Standard Classification of Education 4C).

Nasze szkoły organizują niemieckie egzaminy na uzyskanie certyfikatu TÜV SÜD, który daje możliwość uzyskania pozwolenia na pracę na terenie Niemiec w zawodach:

 

  • Spawanie płyt\rur za pomocą rzutów rożnych szwów\przednią metodą MAG 135\136

  • Spawanie płyt\rur za pomocą rzutów rożnych szwów\przednią metodą TIG 135

  • Spawanie płyt\rur za pomocą rzutów rożnych szwów\przednią metodą 111 – pokryte elektrody

  • Elektryk do 1 KV

 

W przypadku niektórych zawodów, organizujemy legalne zatrudnienie w Niemczech dla obywateli z krajów UE (spawacz, elektryk, opiekun medyczny)

Wyższa Szkoła Nauk Podyplomowych jest uczelnią wyższą, która gwarantuje:

 

• Uzyskanie dyplomu międzynarodowego I i II stopnia

 

• Możliwość uzyskania dwóch dyplomów

 

• Odbycie praktyki na terenie UE

 

• Niedrogie i jakości kształcenia

 

• Kursy językowe na bazie uczelni (polski, angielski, niemiecki, ukraiński)  

 

• Szkolenia w tych zawodach, które jest popyt w krajach Unii Europejskiej i na świecie