20 kwietnia 2015 roku Senat Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki podejmowała decyzję o utworzeniu Szwajcarskie Centrum Edukacji – siatki szkól policealnych w Polsce.

 

Decyzja o utworzeniu Szwajcarskie Centrum Edukacji jest związana z potrzebą realizacji edukacyjnych oczekiwań obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi ta wielu innych państw, które mieszkają w Polsce albo planują wyjazd do Polski.

 

Sieć szkół Szwajcarskie Centrum Edukacji powstała w rezultacie współpracy WSSMiA z Międzynarodowa Katolicka Komisja Do Spraw Migracji, dzięki której Szwajcarskie Centrum Edukacji może zaproponować pracę swoim absolwentom na terytorium Polski, UE i wielu innych krajów.

 

Szkoły, co wchodzi do sieci Szwajcarskie Centrum Edukacji znajdują się w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu.

W tych miastach Szwajcarskie Centrum Edukacji ma swoje koordynaty szkół, które odpowiadają za proces rekrutacji cudzoziemców, co mieszkają w Polsce.