Listę dokumentów do przyjęcia do szkol sieci SEC

 

Do tego, aby uczyć się w szkole, kandydata należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

 • Wniosek (w języku polskim, dostępny dla wypełnienia w sekretariacie szkoły)
 • Kopię (ksero) dowodu osobistego 
 • Kopię (ksero) paszportu zagranicznego
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (świadectwo o 11 klas) wraz oceny (lub notarialnie poświadczoną kopię)
 • Tłumaczenie przysięgłe świadectwa ukończenia szkoły średniej (11 klas) ocenami, wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego (tłumaczenie w Polsce).
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 45х35 mm

  

 

 

Oferty KRIM.PL dla osób z Kartą Polaka:

 

 • Bezpłatny udział w programie "Polska-Szkolenie-Praca-Sukces»

 • Kształcenie w szkole dla dorosłych, forma niestacjonarne lub codzienne w Polsce.

 • Możliwość zatrudnienia w Polsce w swoim zawodzie (pod warunkiem dobrej znajomości języka polskiego) – darmowa pomoc.

 • Polskie kwalifikacyjne studium podyplomowe, które odbywają się na Ukrainie w specjalnej cenie 200 Euro za wszystkie szkolenia.

 • Polskie studium podyplomowe, które odbywają się w Polsce z rabatem 50%.

 • Zaoczne studia i I II stopni z rabatem 25% i społecznej stypendium bez ograniczeń w odniesieniu do wieku (do 400 zł miesięcznie).