Listę dokumentów do przyjęcia do szkol sieci SEC

 

Do tego, aby uczyć się w szkole, kandydata należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

  • Wniosek (w języku polskim, dostępny dla wypełnienia w sekretariacie szkoły)
  • Kopię (ksero) dowodu osobistego 
  • Kopię (ksero) paszportu zagranicznego
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (świadectwo o 11 klas) wraz oceny (lub notarialnie poświadczoną kopię)
  • Tłumaczenie przysięgłe świadectwa ukończenia szkoły średniej (11 klas) ocenami, wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego (tłumaczenie w Polsce).
  • Dwa zdjęcia o wymiarach 45х35 mm