1. pl
  1. pl

Вища школа педагогічних наук гарантує всім кандидатам вільний вступ на педагогічні напрямки, це позначає, що прийом у Вуз відбувається шляхом подачі відповідних документів. Головною умовою всупу на навчання І рівня (ліценціат) є подача атестату про 11 класів, на навчання ІІ рівня (магістратура) – подача диплому про закінчення навчання І рівня (ліценціат, бакалаврат).

 

Кандидат, який подав всі необхідні документи і зробив це правильно, підписує з Вузом договір про навчання, свідоцтво про присягу, на основі якого стає студентом та отримає студентський квиток, який є зовнішнім доказом стутусу студента нашого Вузу.

 

1 жовтня починається навчальний рік, який триває до 30 вересня наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри – зимовий та літній. Протягом 5 місяців у кожному семестрі студент отримує знання користуючись додатково наданими Вузом інструментами: віртуальною бібліотекою з дидактичними матеріалами та науковими посібниками, які збагачують знання, також е-лернінговою платформою, яка полегшує м.ін. вільний контакт з викладачем у рамках консультацій. Обидва додатки вміщено на веб-сайті Вузу і доступні для студентів, які увійдуть на сайт. Завершенням кожного семестру є екзаменаційна сесія, стосується вона предметів, які входять у розклад занять та програму. Предмети закінчуються заліком або іспитом. Розклад екзаменаційної сесії опрацьовує Деканат під наглядом Директора інституту едукаційного навчання при співпраці викладачів поодиноких предметів. Готовий розклад сесії публікується у зоні студента на веб-сайті Вузу. Зона студента, крім телефонного зв’язку і електронної пошти є головним джерелом інформації про навчання, актуальні події та оголошення. Тут публікуються також умови заліків предметів, результати сесії, процедури проведення практики студентів, складання дипломного іспиту, писання димпломної роботи (ліценціат, магістратура).

 

На відміну від першого семестру, у якому реалізуються загальні предмети, у другому семестрі вони відповідають практичному профілю навчання. Поширюючи їх проблематику та зміст студенти готуються для того, щоб володіти конкретною кваліфікацією та повноваженнями у рамках обраної спеціальності та для обов’язкової практики (360 годин). Практика реалізується згідно з обраною студентом спеціальністю – у закладах освіти, опіки, пенітенціарному, публічної адміністрації і є невід’ємною частиною доповнення теоретичного знання та думок про правильність свого вибору щодо напрямку навчання і майбутнього професійного шляху. Курс практики та його етапи, власні спостереження записуються у Щоденнику практик. Кожен студент обов’якого його веде. Крім засвідчення (довідки) про пройдену практику, підписаного керівництвом заводу, в якому студент відбув практику, Щоденник практик є документом, на основі якого Вуз зараховує студенту практику на третьому семестрі навчання.

Для студентів, які активні професійно, працюють на посадах тотожних з обраною спеціальністю є можливість зарахування студентської практики у рамках роботи.

 

Останнім етапом навчання є підготовка дипломної роботи (ліценціат/ магістратура) та складення димломного іспиту (ліценціат / магістр). Два останні семестри зосереджені на цій підготовці, м.ін. через активну участь студентів у заняттях з Диломного семінарію. У цих заняттях бере участь група студентів, яка обрала одного наукового керівника (промотора). Їхньою метою є забезпечення мериторичної і графічної сумісності роботи з умовами внутрішнього Регламенту розробки дипломних робіт Вузу та загальними нормами. Після затвердження дипломної роботи науковим керівником та рецензентом та після заліку всіх, визначених програмо та планом предметів і студентської практики, студент має права на складення дипломного іспиту. Іспит проходить перед екзаменаційною комісією, яку призначає Ректор Вузу у даний день. Після складення дипломного іспиту студент отримує Диплом про закінчення навчання у Вузі, дві копії димлому про закінчення навчання у Вузі та Додоток до димлому, який вміщує всі інформації про шлях навчання даного студента.

 

 

У Польщі існує декілька видів навчання у ВНЗ. Вони відрізняються умовами, тривалістю навчання та професійними ступенями, які може отримати студент після закінчення навчання:

• Навчання у ВНЗ І рівня ( Бакалавр) - це професійна підготовка, яка готує до роботи в конкретній професії і закінчується отримання ступеня бакалавра (ліценціата) або інженера. Навчання триває від 6 до 7 семестрів ( 3 – 3.5 р.) Для того, щоб розпочати навчання, слід отримати повну загальну освіту ( 11 класів навчання у школі)

• Навчання у ВНЗ ІІ рівня (Магістр) - це професійне навчання, яке закінчується одержанням ступеня магістра, магістра-інженера або наприклад, звання лікаря, лікаря-стоматолога, лікаря-ветеринара). Навчання триває 3-4 семестри ( 1-2 р). Навчання вимагає завершення рівня Бакалавра (у Польщі чи за кордоном).

Наша Школа WSNP ( Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych ) є Вищим Навчальним Закладом , який гарантує :

• отримання диплому міжнародного зразка І та ІІ рівня

• можливість отримати подвійний диплом

• проведення практик на території ЕС

• доступне і якісне навчання в плані фінансів

• вивчення іноземних мов ( польська, англійска, німецька)

• навчання на ті професії, які затребувальні в будь-якій країні Європейського Союзу та світу

Також бонусом навчання є:

    • поєднання навчання з працею (студент має право вибору будь-якої праці у період навчання + підвищена заробітня плата ), а після закінчення ВНЗ і отримання диплома відкриваються можливості отримання праці в Польщі без спец. дозволів або пряця в будь-якій точці світу
    • виготовлення карти тимчасового перебування на термін від 1 року (з допущенням до ринку праці)
    • допомога і супровід зі сторони працівників школи у питаннях, що Вас турбують, а також з пошуком тимчасової праці чи житла на території Польщі