Szwajcarskie Centrum Edukacji to ogólnopolska sieć szkół policealnych. Kształcenie odbywa się na najwyższym poziomie, w specjalnie wyposażonych pracowniach. Nasza oferta jest bogata w kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Szwajcarskie Centrum Edukacji umożliwia zdobycie kwalifikacji w wielu zawodach, takich jak:

Zaoczne:

- Technik administracji,

- Technik rachunkowości,

- Technik informatyk,

- Technik BHP,

- Opiekun medyczny,

Stacjonarne:

- Technik administracji

- Technik masażysta

 

Absolwenci naszej szkoły mają możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, dzięki czemu mają możliwość uzyskania dyplomu oraz suplementu Europass, uznawanego w całej Unii Europejskiej. Uzyskując świadectwo Szwajcarskiego Centrum Edukacji, obcokrajowcy mogą podejmować pracę na terenie Polski bez konieczności pozwolenia na pracę. Nasza szkoła wydaje również legitymacje, uprawniające do zniżek na komunikacje miejską oraz zniżek w innych ośrodkach rozrywki i kultury. Szwajcarskie Centrum Edukacji to szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, dzięki czemu wydaje zaświadczenia akceptowane we wszystkich urzędach administracji publicznej.

Szwajcarskie Centrum Edukacji mieści się w ścisłym centrum Warszawy, dzięki czemu bardzo łatwo do nas trafić! Zapraszamy na al. Solidarności 117/705 (przystanek Kino Femina)!

Do zobaczenia!

 

Szwajcarskie Centrum Edukacji - to Twoja szansa na przyszłość w Europie!

 

Dyrektor Szkoły 

Maryna Tonkovyd

 

posiada wykształcenie wyższe. Ukończony Kijowski  Instytut Biznesu i Prawa: kierunek Finanse i Kredyty. Obecnie kończę kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych.

 

Ukończony Studia Podyplomowe :  "Zarządzanie w Oświacie" ,"Przygotowania Pedagogiczne" .

WARSZAWA

Szwajcarskie Centrum Edukacji w Warszawie

al. Solidarności 117 lokal 705 (wejście od ul. Jana Pawła II)

tel.: +48 22 110 03 88; +48 695 777 102 (viber)